Dyżur ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE

czwartek, 26 sierpnia 2021
W ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2021, 2 września  w godz. 15:00-17:00 zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami  Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, w celu indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów finansowych UE.
 

Dane dostępowe do ekspertów KPK IF znajdują się pod poniższymi linkami:

 1. Dyżur numer 1 (kod dostępu): 2370 952 5351
  Hasło spotkania: 440311

  Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju Webex

 2. Dyżur numer 2  (kod dostępu): 2366 415 6986
  Hasło spotkania: 273391|
  Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju Webex

Informujemy, że w ramach tego dyżuru, administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są pod poniższym linkiem- w punkcie dotyczącym wydarzeń  organizowanych przez KPK ds. IF PUE

 • https://www.zbp.pl/rodo
 • https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/regulamin/

 Uprzejmie informujemy, że w danym pokoju może przebywać jedna osoba korzystająca z konsultacji oprócz eksperta KPK, a pozostałe oczekują w kolejce w poczekalni. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości chętnych na indywidulane konsultacje. Rekomendujemy sprawdzenie, czy w pozostałych pokojach czas oczekiwania jest krótszy. W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt pod adresem: programy@zbp.pl